LE120ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์หลีเป๊ะ 3วัน2 คืน 7,500 บาท เที่ยวตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ ราคาถูกเริ่มจาก กทม.

ทัวร์หลีเป๊ะ ท่องเที่ยวหลีเป๊ะ3วัน2คืน 6700 เที่ยวตะรุเตา เที่ยวเกาะไข่ เที่ยวทรายขาว เที่ยวเกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง ทัวร์หลีเป๊ะราคาถูก 


วันแรก กรุงเทพ  สตูล

18.30 น. รับคณะทัวร์ที่จุดนัดพบ 

19.00 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดสตูล ท่าเรือปากบารา 

 

วันสอง ปากบารา  ตะรุเตา  เกาะไข่  หลีเป๊ะ 

07.30 น. บริการอาหารเช้าเมืองตรัง

10.30 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา เตรียมตัวเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ

11.00 น. ลงเรือเพื่อเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ แวะถ่ายภาพที่เกาะตะรุเตา จากนั้นเดินทางสู่เกาะไข่  จากนั้นเดินทางต่อไปยังเกาะหลีเป๊ะ

12.30 น. ถึงเกาะหลีเป๊ะ รับประทานอาหารกลางวัน เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 น. แวะเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเล จากนั้นเดินเล่น walking Street หลีเป๊ะ

17.30 น. เดินทางไปที่หาดซันเซ็ท 

18.30 น. บริการอาหารเย็น  จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม หาดทรายขาว  เกาะราวี  เกาะหินงาม  ร่องน้ำจาบัง  เกาะอาดัง

07.00 น. บริการอาหารเช้า รีสอร์ท

08.00 น. เดินทางไปยังหาดทรายขาว เกาะราวี  จากนั้นชมการัง  เกาะยาง และเดินทางสู่เกาะหินงาม หลังจากนั้นชมร่องน้ำจาบัง 

12.00 น. บริการอาหารกลางวันบนเรือ

13.00 น. จากนั้นสู่เกาะอาดัง และเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา

15.00 น. ถึงท่าเทียบเรือปากบารา และเดินทางกลับกรุงเทพ

17.30 น. แวะรับประทานอาหารเย็นคณะทัวร์จ่ายเอง

18.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ


วันที่สี่ กรุงเทพฯ

05.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจจากทีมงาน

 

ราคา 7,900 บาท

อัตรานี้รวม 

- ค่ารถรถบัสปรับอากาศและค่าเรือ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าที่พัก 2 คืน 

- ค่าอาหาร 9 มื้อ 

- ค่าเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว

- รวมค่ามัคคุเทศก์

- รวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรม

- ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์) 

 

 

วิธีการจอง ทัวร์

โทรสำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083 -3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 , 02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com 

คำแนะนำในการจอง ทัวร์ 

ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้ วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ) 

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน 

เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที 

 

วิธีการจอง ทัวร์

โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน

 

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถ โอนเงินเข้าบัญชี 

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ

-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย กรุงเทพ

-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ

-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อม ใหญ่ 

-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน 

-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี 

-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก (อุบลราชธานี) 

-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม 

-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

 

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02- 8139227 หรือ 02-4290554

หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

 

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอี เมล์ หรือแฟ๊กซ์ 

1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ 

3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้. 

 

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการ จองทัวร์ 

ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ 

 

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดิน ทาง

1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ 

2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน 

3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที