TS220 โปรแกรมทัวร์เกาะเต่า เที่ยวเกาะเต่า 3 วัน 2คืน 6,900 บาท เที่ยวเกาะเต่า ทัวร์เกาะเต่าราคาถูก

 

TS220 โปรแกรมทัวร์เกาะเต่า เที่ยวเกาะเต่า 3 วัน 2คืน 6,900 บาท เที่ยวเกาะเต่า เที่ยวเกาะนางยวน อ่าวโฉลกบ้านเก่า หาดฟรีดอม ทัวร์เกาะเต่าราคาถูก

 ออกเดินทางปี 2561

เดือนมกราคม 12 - 16 ม.ค. , 26 - 30 ม.ค. 
เดือนกุมพาพันธ์ 15 - 19 ก.พ. 
เดือนมีนาคม 28 ก.พ. - 4 มี.ค.
เดือนเมษายน 5 - 9 เม.ย. ,11 - 15 เม.ย., 12 - 16 เม.ย. 
เดือนพฤษภาคม 27 เม.ย. - 1 พ.ค. , 4 - 8 พ.ค.

วันที่1 กรุงเทพ – ชุมพร

20.30 น. จุดนัดพบที่ปั๊ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม มหาลัยหอการค้า

21.00 น. จากนั้นออกสู่ จ.ชุมพร

วันที่2 หาดแม่หาด – อ่าวโฉลกบ้านเก่า – หาดฟรีดอม - หาดเทียนออก

05.40 น. เดินทางถึง จ.ชุมพร รับประทานอาหารเช้า 

06.20 น. เดินทางไปท่าเรือทุ่งมะขามน้อย

07.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือมุ่งสู่ เกาะเต่า 

09.00 น. ถึง ท่าเทียบเรือเกาะเต่า ที่หาดแม่หาด จากนั้นเข้าที่พักเก็บสัมภาระ จากนั้นเที่ยวรอบเกาะ เริ่มต้นที่อ่าวโฉลกบ้านเก่า จากนั้นเดินเล่นตามทางเดินไปยังหาดฟรีดอม จากนั้นชมวิวทีแหลมตาโต๊ะ จากนั้นเดินทางไปถ่ายรูปกันต่อที่หาดศาลเจ้า 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน

13.00 น. นำคณะทัวร์ไปหาดเทียนนอก  พักผ่อนหรือเลือกเล่นน้ำ จากนั้นเดินทางต่อไปอ่าวโตนด 

16.00 น. เดินทางกลับเข้าที่พัก

17.30 น. นำคณะเดินเล่นหาดทรายรี 

18.45 น. บริการอาหารเย็น เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่3 เกาะฉลาม - อ่าวลึก – อ่าวหินวง - อ่าวม่วง - เกาะนางยวน 

08.00 น. บริการอาหารเช้า

09.00 น. ดำผิวน้ำรอบเกาะเต่า ที่ เกาะฉลาม และไปดำน้ำต่อที่ อ่าวลึก 

12.30 น. เรือวิ่งมาจอดที่อ่าวหินวง และรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (แบบกล่อง)

13.30 น. ดำผิวน้ำ ที่ อ่าวม่วง 

14.00 น. ดำผิวน้ำ ที่เกาะนางยวน ขึ้นชมวิวเกาะนางยวน 

16.00 น. เดินทางกลับเกาะเต่า

18.00 น. ชมพระอาทิตย์ตกดินที่หาดทรายรี 

18.45 น. บริการอาหารเย็น เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 


วันที่4 หาดทรายรี - แหลมหิน จปร.

07.30 น. บริการอาหารเช้า 

08.30 น. นำท่านเล่นน้ำที่หาดทรายรี จากนั้นนำท่านไหว้เสด็จพ่อ ร.5 ที่แหลมหิน จปร. 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

14.00 น. เก็บสัมภาระเตรียมเดินทางกลับกรุงเทพ จากนั้นเดินทางไปท่าเรือที่หาดแม่หาด

15.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือมุ่งสู่ ชุมพร 

17.00 น. เดินทางถึงท่าเรือทุ่งมะขามน้อย จากนั้นเดินทางกลับ กทม. 

18.00 น. เดินทางมุ่งหน้า สู่กรุงเทพฯ

ราคา 6,900 บาท

อัตรานี้รวม 

- ค่ารถรถตู้ปรับอากาศและค่าเรือ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าที่พัก 2 คืน ระดับ 3 ดาว (ห้องละ 2-4 ท่าน) หรือเทียบเท่า

- ค่าอาหาร 7 มื้อ 

- ค่าเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว

- รวมค่ามัคคุเทศก์

- รวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรม

- ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)

 


 

 วิธีการจองทัวร์

 

โทรสำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 , 02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com 

 

คำแนะนำในการจองทัวร์ 

ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ) 

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน 

เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที 

 

 

วิธีการจองทัวร์

โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน

 

 

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี 

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ

-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ

-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ

-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่ 

-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน 

-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี 

-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี) 

-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม 

-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

 

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554

หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

 

 

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์ 

1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ 

3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้. 

 

 

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ 

ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ 

 

 

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง

1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ 

2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน 

3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

สำนักงาน สไมล์ไทยทัวร์ Smile Thai Tour
 

 

 

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพเเละปริมณฑล
98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร : 02-8139228 ,02-4290523,
02-4290545,02-4290553,
เเฟ็กซ์ : 02,8139227
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

 

 

สาขาพัทยา
583/13หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร 038-221498
เเฟ็กซ์ 038-221498
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

 

 

สาขาสระแก้ว อรัญประเทศ
214/455 หมู่ที่ 1ตำบล บ้านด่าน อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120 
โทร 037-424954 
Fax : 037-424954 
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

 

 

สาขาช่องเม็ก
409/413 หมู่ที่ 3 ต.ช่องเม็ก อ. สิรินธร
จ.อุบลราชธานี 34350
โทร 045-210725
Fax : 045-252724
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

 

 

สาขา เชียงราย 
376/1 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
โทร 053-791700
เเฟกซ์ 053-791700
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

 

 

สำนักงานปากเซ สปป.ลาว
บริษัทนครโชคชัยทราเวล จำกัด(ในเครือสไมล์ไทย)
Lak 13 Ban.Chokamnuay Pakse Champasak Lao PDR.
โทร: +8562059217515
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

 

 

สำนักงานเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา 
Goden Thai Cambodia Traval Co., Ltd (ในเครือสไมล์ไทย)
Borei Arcade No B32, National Road No 6, Krous Village,Sangkat Svay Dangkum,Siem Reap City.
โทร: +850317799994
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

 

 

สำนักงานในประเทศเวียดนาม 
31 Nguyen Thai Binh,P.04.Q.Tan Binh
โทร: +84977943744
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.