SS110 เที่ยวหมู่เกาะสิมิลัน ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 2วัน 1 คืน ราคา 5,900 บาท รวมทุกอย่างจาก กทม.

ss110 เที่ยวหมู่เกาะสิมิลัน แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 2 วัน 1 คืน ราคา 5,900 บาท รวมทุกอย่างจาก กทม.


วันที่1 กรุงเทพ  ภูเก็ต

18.00 น. จุดนัดพบที่ปั๊ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม มหาลัยหอการค้า

18.30 น. จากนั้นออกเดินทางโดยรถบัส มุ่งหน้าสู่ อ.คุระบุรี


วันที่2 หมู่เกาะสุรินทร์  อ่าวแม่ยาย  แหลมช่องขาด

07.30 น. บริการอาหารเช้า พร้อมเดินทางสู่ท่าเรือคุระบุรี

08.30 น. ลงเรือเดินทางสู่หมู่เกาะสุรินทร์ ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ณ เกาะสุรินทร์เหนือ ชมช่องเขาขาด จากนั้นเก็บสัมภาระเข้าที่พัก (เต็นท์)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน จากนั้นดำผิวน้ำที่ จากนั้นช่วงบ่ายเตรียมตัวสำหรับการดำน้ำวันแรกกันที่ อ่าวแม่ยาย จากนั้นดำน้ำกันต่ออย่างจุใจที่ แหลมช่องขาด 

เย็น บริการอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย 


วันที่3 หมู่เกาะสุรินทร์  อ่าวสับปะรด  หินแพ 

เช้า บริการอาหารเช้า เริ่มต้นออกไปดำน้ำตามจุดต่างๆเริ่มต้นด้วยอ่าวสับปะรด อยู่ใกล้บริเวณอ่าวเต่าด้านทิศเหนือ ต่อด้วย จุดดำน้ำหินแพ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน จากนั้นผักผ่อนตามอัธยาศัย เตรียมเดินทางกลับเข้าสู่ฝั่งคุระบุรี สมควรแก่เวลา เดินทางกลับถึงท่าเรือ

เย็น รับประทานอาหารเย็น (คณะทัวร์จ่ายเอง) จากนั้นแวะซื้อของฝากก่อนเดินทางกลับกรุงเทพ


วันที่ 4 พังงา  กรุงเทพ

04.00น.เดินทางถึงกรุงเทพ

 

ราคา 5,900 บาท


อัตรานี้รวม 

- ค่ารถรถบัส นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าที่พัก 1 คืน ระดับ 3 ดาว (ห้องละ 2-4 ท่าน) หรือเทียบเท่า

- ค่าอาหาร 5 มื้อ 

- ค่าเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว

- รวมค่ามัคคุเทศก์

- รวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรม

 

- ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)

 

วิธีการจองทัวร์

โทรสำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 , 02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com 

 

คำแนะนำในการจองทัวร์ 

 

ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ) 

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน 

เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที 


 

วิธีการจองทัวร์

 

โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน


 

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี 

 

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ

-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ

-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ

-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่ 

-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน 

-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี 

-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี) 

-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม 

-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน


เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554

หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327


 

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์ 

 

1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ 

3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้. 


 

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ 

 

ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ 


 

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง

 

1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ 

2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน 

3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที